درباره گیربکس تاپ بیشتر بدانید

گروه مهندسین تاپ گیربکس دوره دیده از اموزشگاه های کارمن و ماهان وهمچنین یک دوره تخصصی ۵۴ روزه تعمیر گیربکس اتوماتیک در بوسان کره جنوبی فعالیت خود را اغاز نموده است لازم به ذکر است تاپ گیربکس از سال ۹۲ فعالیت مستقل خود را در زمینه تعمیر فوق تخصصی گیربکس اتومات اغاز نموده و هر فعالیتی در جهت رفاه حال مشتریان انجام می دهد